Month: August 2009

הישרדות, עונה III, מראה לכולנו

אתמול החלה עונה 3 של “הישרדות” הישראלית, והפעם – בפיליפינים. אבחנות:

1. גיא זוארץ עדיין מגלה יכולות הנחייה מביכות. בן-אדם, לך לבית-ספר למשחק; נראה שהאמוציה ממך והלאה.

2. התוכנית הייתה תצוגת תכלית ל”למה צריך לדבר עברית תקנית”, ומראה מקום בנוגע לרמת השפה הירודה שלנו באופן כללי. מלבד אינספור אמירות ברוח “הוא ואני מה-זה מסתדרים” ו”הרגשתי שהיה לנו קשר מאוד מאוד מאוד חזק”, התבלטו במיוחד הניסיונות העקרים לשימוש בשפה נאה, כלשון “ממש קן צרעות פה… כל אחד עושה מה שהוא רוצה”, ו”היא נראיתה ממש מופתעת…. פניה היו ככפוה שד!” ובכן חברים, אין חובה להשתמש בביטויים, אבל לפחות אל תשתמשו בדברים שאין לכם שמץ מה הם אומרים.

3. כל הכבוד לחרגולית. אני בעדה (גם אם נראה שהיא קצת על פרוזאק), ובעד כל מי שמוכיח ש-It’s not the size of the dog in the fight, but the size of the fight in the dog

פוסט פתיחה

שלום עולם, זה הפוסט הראשון שלי. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת.

זהו הזמן לכל האנשים הטובים לבוא לעזרת המדינה.

הכלב החום המהיר קופץ מעל לשועל העצלן.