Month: September 2010

אתרון לספר ליניארית1 למתמטיקאים

סקראץ’ נשמע בעברית עוד יותר מבאנגלית, וליצור ממנו משהו זה בכלל כיף. בכל אופן, עוד צעד קטן לאדם (כלומר, לי) במאמצים ליצור ספר לימוד לאלגברה ליניארית1 לאוניברסיטה העברית, בחינם, לכולם:

http://bit.ly/linearit1_huji_book

(בנוהל, הערות תתקבלנה בברכה)

צנוע, אבל זה כל מה שאני צריך לבינתיים. בנוסף, כנרת סגל העבירה ביקורת ראשונה על הספר, וזו צפויה להיות בדיקת שפיות מרכזית ראשונה על התוכן. הצעד הבא מבחינת התוכן (לא שיש סיבה שזה יעניין אתכם, אבל ממילא גם שאר הפסקה לא מרגישה לי רלוונטית למישהו מלבדי, אז שיהיה) היא להוסיף פסקה על ker ו-Im. ואז, להכין רשימה של אנשים שאני מכיר שהולכים לקחת ליניארית1 בסמסטר הקרוב. וכמובן לשלוח לפרופסורים הרלוונטים לעדכן אותם ואולי לבקש עזרה…

כמה עבודה! איזה אושר!