Algorithms’ Textbook – 5/7 Chapters

אני עובד על ספר קורס ל’אלגוריתמים’, קורס 67504 של מדמ’ח באונ’ העברית. סיימתי את 5 הפרקים הראשונים (3-7), לפחות בגרסה ראשונית. כל החפץ מוזמן לעבור ולהעיר ולהאיר וכל תרומה תתקבל בברכה. כזכור למי שעבר את הקורס, פרקים אלו הם (ריספקטיבלי) רשתות זרימה, טרנספורמציות פורייה, קירובים ואלג’ רנדומיים, אלגברה ליניארית חישובית ותורת המספרים/קריפטוגרפיה.

את הטקסט ניתן למצוא כאן:

https://sites.google.com/site/linearit1hujibook/see-also

הערות:

1. סה”כ של כ-118 עמודים, שחלק לא קטן מהם אמנם תרשימים, אבל חלק לא קטן אחר הוא נוסחאות. נו, ממילא קשה לכמת כתיבה מקצועית.

2. לצערי כי רב זוגתי המיועדת לפרויקט כנראה מחליפה מאסטר ממדמ’ח למתמטיקה ועל כן בחרה למשוך את ידיה מן הפרויקט. שי’ל בי מיסד.

3. שלחתי את הטקסט למרצה (של שנה שעברה), פרופ’ נ. ליניאל, בתקווה ובקשה שיעבור ויגיב.

4. למיטב הבנתי צפוי השנה מרצה חדש, ובקרוב אצור איתו קשר, בתקווה לסנכרן את הטקסטבוק לתוכניותיו להרצאות ולחומר השנה.

כאמור, כל הערה, תרומה וביקורת בונה יתקבלו בברכה.

-סלע

  • Uncategorized